PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE
O ZPRACOVÁNÍ

 1. Podnikající fyzická osoba Jana Svobodová, IČO: 75577682, se sídlem Wenzigova 1860/17, Praha 2, Nové Město, 120 00, podnikající pod názvem Svatební studio JS (dále jen "prodávající" nebo "správce") zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:


- jméno, příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- adresu

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení i zpracování objednávek a další plnění z kupní smlouvy, pokud mezi kupujícím a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné ke splnění smlouvy a plnění veškerých povinností z toho vyplývajících.

 2. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího
  uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 2 let od realizace poslední části plnění dle kupní smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná
  obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem, například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení odhlásit.

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese
  studio-js@svatebnistudiojs.cz.

 1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky https://www.svatebnistudiojs.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

 1. Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  b) základní funkčnosti webových stránek.

 1. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních
  údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu, oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:
  a) poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc.,
  sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:


a) zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
b) vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
c) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude
v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
f) na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu
nebo z důvodu plnění smlouvy,
g) požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
f) na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena
v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
h) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.